Torsdagen den 7 april 2022 anordnades den årliga Kvalitetsdagen av Logistik- och Kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet. Årets tema var ”Kvalitetsutveckling för en hållbar framtid” och dagen bjöd på flera inspirerande föredrag och intressanta diskussioner.

Lokal implementering av globala mål – vikten av samordning, samarbete och samverkan

Sara Gustafsson – professor vid avdelningen för Industriell miljöteknik och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier.
Föredraget kommer att vara en ingång till hållbar utveckling från en verksamhetsutvecklings- och ledningsperspektiv. Samarbete inom och samverkan över organisations- och sektorsgränser är en förutsättning för hållbar utveckling. Hållbar utveckling förutsätter sektorsövergripande samverkan och belyser hur viktigt det är att organisationer har en bred systemsyn i sitt hållbarhetsarbete.

Sara Gustafssons forskning fokuserar på kommunens roll för hållbar utveckling med fokus på om och hur Agenda 2030 kan fungera som ramverk för ett mer integrerat hållbarhetsarbete över sektorsgränser.

Cirkulär ekonomi på riktigt

Den svåraste och viktigaste förändringen i övergången från linjär till cirkulär ekonomi är den i våra huvuden. Så länge företags processer ritas som linjer med en början och ett slut så kommer vi aldrig att lyckas med transformationen. Föredraget kommer att belysa problematiken med hjälp av praktiska exempel från framförallt Tekniska verken i Linköping.

Klas Gustafsson har lång erfarenhet av att arbeta inom förnybar energi och miljö. Klas är ledamot av Delegationen för cirkulär ekonomi, en delegation utsedd av Regeringen som arbetar med omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Han är vice styrelseordförande på Primrock och är en styrelseledamot för Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB.

Ett klick från hållbar logistik: Konsumentens valmöjlighet vid e-handel

E-handeln har en möjlighet till att minska miljöpåverkan genom att erbjuda klimatsmarta transporter till konsument. Något så enkelt som ett klick på ett grönt alternativ kan göra stor skillnad. Att komma dit är dock inte enkelt, då klimatsmarta alternativ innebär många utmaningar och hinder för e-handlare och logistikföretag. Föredraget kommer att handla om dessa utmaningar och vägar framåt för att kunna erbjuda klimatsmarta distributionsalternativ till konsument.

Uni Sallnäs forskar om olika länkar i försörjningskedjor för att minska miljöpåverkan från logistiken.

Maria Björklund forskar om hållbar logistik och tar utgångspunkt i, bland annat, samverkan mellan aktörer i försörjningskedjor, hållbara affärsmodeller, samt innovationskraft och nytänkande.

Att mäta socialt arbete – hur vi som civilsamhällesaktör arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning

Sedan ett par åt tillbaka bedriver Stadsmissionen i Östergötland ett strategiskt kvalitetsutvecklingsarbete för hela verksamheten. Organisationens vision är att skapa ett mänskligare samhälle, dvs ett brett och socialt arbete med fokus på människor som lever i utsatta livssituationer som fattigdom, hemlöshet, våldsutsatthet och/eller som står långt utanför arbetsmarknaden. Stadsmissionen i Östergötland har därför utvecklat ett kvalitetsledningssystem med mätning och uppföljning mot effektmål på individnivå, med avsikt att förflytta deltagarna från ett samhällsproblem mot en lösning. Till detta har de kopplat ett digitalt stöd för att kunna arbeta med professionell uppföljning. Hör Kenneth Humling berätta om resan dit och hur en väg till mätning kan se ut.

Kenneth Humling är utbildad rektor och gymnasielärare i matematik och fysik som brinner för systematiskt kvalitetsarbete. Han drivit utveckling av kvalitetsledningssystem inom såväl kommunal förvaltning som inom civilsamhället, med avstamp i SIQ:s manegementmodell, med processorientering som fokus. 2021 utsågs Kenneth till årets kvalitetsprofil av tidningen Kvalitetsmagasinet.

Hållbara lösningar från en resursperspektiv

Föredraget kommer att ge ett perspektiv på hur produkter kan bidra till en mer hållbar värld, framförallt utifrån ett resursperspektiv. Att skapa en produkt som har lägre miljöpåverkan och motsvarande (eller högre) kvalitet kan vara utmanande och leda till många frågor. I föredraget kommer Peter att belysa de här frågorna och utmaningar från en produktutvecklingsperspektiv. Föredraget kommer också att belysa de utmaningar som kan komma från att bygga upp och utveckla ett bolag från grunden.

Peter Ringstad är CEO på Ligna Energy AB. Peter har lång erfarenhet inom kvalitetssäkring och förbättring av effektiviteten inom R&D och teknik för avancerade tekniska produkter.

Mot hållbarare godstransporter – Hur elektrifiering påverkar transportsystem och dess aktörer

Elektrifiering av godstransportsystem är ett viktigt steg för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Dock går den storskaliga implementeringen långsamt då hinder uppstår när traditionella system står inför större förändringar. Man behöver förstå vilka effekter elektrifiering har på transportsystemet och för dess aktörer. Denna presentation fokuserar på elektrifiering av godstransporter från ett logistikperspektiv.

Henrik Gillström, PhD, arbetar som biträdande universitetslektor på logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet. Fokusområdet för forskningen är hållbar logistik med fördjupning inom elektrifiering av godstransporter och citylogistik. Henrik är även ansvarig för kursen hållbara logistiksystem samt handledare för examensarbeten.

Rotorsaker till förseningar av gods – årets exjobb inom Logistik- och Kvalitetsutveckling 2022

Avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet delar årligen ut pris till årets exjobb inom dessa områden. I år tilldelades William Stokke och Teodor Wickman priset för sitt arbete Rotorsaker till förseningar av gods – en fallstudie av Postnord Norge.