Senast uppdaterad: 2022-04-27

1        Allmänt

Välkommen till tillio! Dessa användarvillkor, tillsammans med vår integritetspolicy, styr användandet av tillsammans.tillio.se, som tillhandahålls av Propia Applications AB, org.nr 556990-9764, (omnämns också som ”vi” och ”oss”) samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats (gemensamt nedan benämnda ”Tjänsten”).

Genom användandet av Tjänsten godkänner och accepterar du som användare dessa villkor. Om du som användare inte godkänner villkoren ska du upphöra att använda Tjänsten och lämna webbplatsen.

2        Ditt konto och användning av tjänsten

2.1       Ålderskrav

För att skapa användarkonto och använda Tjänsten ska du vara 16 år eller äldre.

2.2       Personligt användarkonto

För att kunna använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto. När du registrerar ditt konto kommer du att bli ombedd att uppge viss personlig information. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och uppdaterade och du ansvarar för att, under den tid du har ett konto, hålla informationen uppdaterad. Information om vår behandling av personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för att se till att ingen annan kan använda ditt användarkonto. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 16 år. Du ansvarar för all användning av Tjänsten som gjorts via ditt användarkonto.

2.3       Lösenord

Du samtycker till att använda ett starkt och säkert lösenord och förvara det på en säker plats.

2.4       Tjänsten köpt av annan part

I förhållandet mellan dig och andra (inklusive din arbetsgivare) så ägs kontot av dig. Om Tjänsterna köptes av en annan part för ditt bruk (t.ex. en Verksamhetslicens som köpts av din arbetsgivare), har parten som betalade för en sådan Tjänst rätt att kontrollera åtkomsten till och skaffa rapporter över din användning av en sådan betald Tjänst.

2.5       Aviseringar och meddelanden

Du godkänner att vi kan skicka aviseringar och meddelanden till dig genom Tjänsten eller till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (såsom e-postadress, telefonnummer eller fysisk adress).

2.6       Delning av information på Tjänsten

Våra tjänster gör det möjligt att skicka meddelanden och dela information på många sätt, såsom din profil, artiklar, gruppinlägg, i nätverksgrupper och meddelanden. Information och innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar, Besökare eller andra personer. I de fall vi erbjuder möjligheten att göra egna inställningar kommer vi att respektera dina inställningar beträffande synligheten av innehåll eller information

Du äger allt material, all feedback och personlig information som du tillhandahåller oss, men du beviljar oss även en icke-exklusiv licens till allt detta.

Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter).

Du samtycker till att inte avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra (inklusive din arbetsgivare));

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. tillio är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår integritetspolicy.

2.7       Hantering av feedback

Genom att skicka in förslag eller annan feedback till oss som rör våra Tjänster samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

2.8       Automatiserad behandling

Vi använder informationen och uppgifterna som du tillhandahåller oss och som vi har om Medlemmar för att ge förslag på kontakter, innehåll och funktioner som kan vara till nytta för dig. Exempelvis använder vi uppgifter och information om dig för att ge dig rekommendationer på ämnen och innehåll som kan vara relevant för att stötta dig i ditt yrkesutövande. Genom att vara sanningsenlig i din profil och hålla den uppdaterad hjälper du oss att göra dessa rekommendationer korrekta och relevanta.

3        Tillhandahållande av Tjänsten

Vi utvecklar ständigt Tjänsten och kan komma att helt eller delvis uppdatera, förändra eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten eller delar därav (såsom, men inte begränsat till, funktioner och tillgängliga delar). Vi kan behöva utföra arbete som påverkar Tjänsten, och Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter.

Vi är inte skyldiga att publicera någon information eller något material på Tjänsten och vi kan ta bort information och material med eller utan förvarning.

Vi har rätt att stänga av ditt konto och avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan om du missbrukar Tjänsten, orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller oss eller du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

4        Avgifter och betalning

Om du köper någon av våra avgiftsbelagda Tjänster samtycker du till att betala tillämplig avgift och tillämpliga skatter samt godkänner de köpvillkor som gäller för de avgiftsbelagda Tjänsterna. Obetalda avgifter leder till att de avgiftsbelagda Tjänsterna avslutas.

5        Ditt ansvar

Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med dessa användarvillkor, andra villkor som anges i Tjänsten samt vid var tid gällande rätt.

Om du publicerar information i Tjänsten ansvarar du ensam för innehållet i sådan information.

5.1       RÄTT och FEL på tillio

Du samtycker till att:

  1. Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella rättigheter, antispamlagar, exportlagar, skattelagar och regleringskrav;
  2. Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad;
  3. Använda ditt riktiga namn i din profil; och
  4. Använda tillios tjänster på ett professionellt sätt.

Du samtycker till att inte:

  • Skapa en falsk identitet på tillio, förvränga informationen om dig själv, skapa en medlemsprofil åt någon annan än dig själv (en riktig person) eller använda eller försöka använda någon annans konto;
  • Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera profiler och data från Tjänsterna;
  • Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller användningsbegränsningar i Tjänsterna (såsom versaler i nyckelordssökningar eller profilbesök);
  • Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från Tjänsterna, antingen direkt eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från tillio;
  • Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (såsom konfidentiell information om andra (inklusive din arbetsgivare));
  • Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken, yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter.
  • Bryta mot tillios immateriella rättigheter eller andra rättigheter, inklusive men inte begränsat till (i) att kopiera eller sprida våra utbildningsvideor eller annat utbildningsmaterial eller (ii) kopiera eller sprida vår teknik, om denna inte släpps via licenser för öppen källkod;
  • Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod;
  • Bakåtkompilera, inkompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta källkoden för Tjänsterna eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod;
  • Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av tillio utan vårt uttryckliga godkännande (t.ex. presentera dig själv som en behörig tillio-partner);
  • Hyra ut, leasa, låna ut, handla med, sälja/återförsälja eller på annat sätt monetärisera Tjänsterna eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan godkännande;
  • Djuplänka till våra Tjänster i något annat syfte än att marknadsföra din profil eller en Grupp på våra Tjänster utan tillios tillstånd;
  • Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden;
  • Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande syfte;
  • Inlåta dig i ”inramning”, ”spegling” eller annan utseende- eller funktionssimulering av Tjänsterna;
  • Skapa ytbeläggning eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende (t.ex. genom att lägga in element i Tjänsterna eller ta bort, täcka för eller skymma en annons på Tjänsterna);
  • Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer).

Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Tjänsten på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Propia Applications skadeslöst från all skada som vi orsakas härav.

6        Vårt ansvar

Vi strävar efter att tillhandahålla Tjänsten kontinuerligt och med stabilitet. Tjänsten och webbplatsen tillhandahålls dock i befintligt skick och utan några utfästelser eller garantier av något slag. Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan tillgå Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som länkats till eller från Tjänsten eller webbplatsen.

7        Immateriella rättigheter

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Tjänsten, såsom illustrationer, varumärken, logotyper och övrigt innehåll som tillhandahålls av oss på webbplatsen och i Tjänsten, tillhör Propia Applications (eller i förekommande fall ägare/licensgivare) med ensamrätt.

Tillio och ”t”-logotypen och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till tillio samt logotyper som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken.

All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Tjänstens material som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller våra instruktioner från tid till annan är förbjuden. Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av våra immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt.

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Vi kräver att information som läggs upp är korrekt, lagenlig och inte strider mot tredje parters immateriella rättigheter eller andra rättigheter. Vid klagomål gällande innehåll som publicerats på Tjänsten ber vi dig att kontakta oss på tillsammans@tillio.se

8        Behandling av information och personuppgifter

Din integritet och personliga information är viktiga för oss. Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy, som förklarar vilken information vi samlar in från dig, hur och varför vi samlar in, lagrar, använder och delar sådan information, dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kontaktar oss och tillsynsmyndigheter om du har en fråga eller klagomål om användningen av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår integritetspolicy.

9        Uppsägning av användarvillkoren/avsluta konto

Dessa användarvillkor gäller så länge du har ett användarkonto. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto enligt instruktioner i Tjänsten.

Avslutar du ditt konto kommer vi skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som vi enligt lag har en skyldighet att spara.

10    Villkorsändringar

Vi kan komma att förändra dessa användarvillkor ensidigt. Vid förändring kommer vi att publicera de nya användarvillkoren på webbplatsen, och kommer genom Tjänsten och/eller via den e-mailadress du angivit i Tjänsten informera dig om att användarvillkoren har förändrats.

Om du inte accepterar en eller flera förändringar av användarvillkoren ska du upphöra att använda Tjänsten och avregistrera ditt konto, alternativt höra av dig till oss och begära att vi avregistrerar ditt konto.

11    Tvist

Svensk lag tillämpas på dessa Villkor. Om det uppstår tvister i förhållande till dessa Villkor ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om det inte är möjligt ska tvist avgöras i svensk domstol, eller i det land där du har din hemvist.

Om du har hemvist inom EU, tillhandahåller Europeiska Kommissionen en onlineplattform för tvistlösning, vilken du kan nå här: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vidare har du i egenskap av konsument rätt att använda alternativ tvistlösning från Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se

12    Kontakta oss

Vill du få hjälp eller annan kontakt med oss kan du skicka ett mejl till tillsammans@tillio.se

Propia Applications AB
Västgötegatan 13C
60221 Norrköping

Vid frågor om tillios användarvillkor – kontakta tillsammans@tillio.se.